Cryo-Save logo CryoSave

Zašto čuvati matične ćelije?

Cryo-Save Video Pogledajte video!

ZAŠTO ČUVATI MATIČNE ĆELIJE SVOJE BEBE

Sve veći broj porodica se odlučuje na čuvanje matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčane vrpce novorođenčeta. Mi u Cryo-Save-u nudimo porodično čuvanje iz sledećih razloga:

  • Matične ćelije prikupljene na rođenju smatraju se „mlađim” i kvalitetnijim matičnim ćelijama od onih koje se mogu prikupiti kasnije u životu. Matične ćelije iz krvi pupčane vrpce predstavljaju bolji i potencijalno superiorniji izvor matičnih ćelija sa mogućnošću obnavljanja.
  • Autologno podudaranje je zagarantovano.
  • Brat ili sestra mogu imati koristi od istog uzorka: kod njih postoji vjerovatnoća 1 prema 4 da će doći do savršenog podudaranja, a čak i više ako se razmatra transplantacija od djelimično nepodudarnog donora.
  • Uzorak ostaje u vlasništvu djeteta pod starateljstvom roditelja.
  • Krv iz pupčane vrpce je prihvaćen izvor matičnih ćelija koji je korišćen u liječenju svih malignih i nemalignih oboljenja koja se mogu liječiti i putem transplantacije kostne srži.4
  • Mezenhimalne matične ćelije koje se mogu naći u tkivu pupčanika imaju veliki potencijal na polju celularne terapije i regeneracije tkiva5

Matične ćelije su suviše dragocjene da bi se bacale.

Danas se procjenjuje da se 90%-95% krvi pupčane vrpce baca nakon porođaja. Cryo-Save je uvjeren da je čuvanje krvi i tkiva pupčane vrpce od suštinske važnosti, bilo da se radi o porodičnom, privatnom čuvanju ili javnom. Mi čvrsto vjerujemo da ove važne ćelije ne treba bacati.