Cryo-Save logo CryoSave

Naš stručni tim

Poručite info paket! Kliknite ovjde!

 • Naš tim stručnjaka

  Naš tim stručnjaka

  Poslovanje Cryo-Save-a se oslanja na sigurno medicinsko znanje zahvaljujući mreži ljekara i medicinskih stručnjaka koji pružaju podršku našim aktivnostima. Svaki član našeg medicinskog osoblja vjeruje da će matične ćelije, koje čuvamo za Vas, u bliskoj budućnosti znatno doprinijeti liječenju sve većeg broja oboljenja.
 • dr Danica Alacka

  dr Danica Alacka

  dr Danica Alacka, (Makedonija) svoju diplomu je stekla na Univerzitetu u Skoplju u Makedoniji. Dr Alacka je izabrana za „Ljekara godine“ od strane Makedonske ljekarske komore. Ona posjeduje veliko medicinsko iskustvo i iskazuje veliko interesovanje za ćelijsku i regenerativnu medicinu.
 • dr sci. med. Jacobus Pepler

  dr sci. med. Jacobus Pepler

  dr sci. med. Jacobus Pepler, (Južnoafrička Republika) je naš medicinski savjetnik za Južnoafričku Republiku. Dr Pepler se bavi medicinom 22 godine, a posebno polje njegovog interesovanja predstavljaju anesteziologija i hirurgija. Postigao je značajne uspjehe u svojoj karijeri i izdao je veliki broj radova u prestižnim medicinskim časopisima. Dr Pepler je diplomirao na Stellenbosch univerzitetu 1980. godine, a svoje magistarske studije je završio 1998.
 • dr Assen Pachejieff

  dr Assen Pachejieff

  dr Assen Pachejieff, (Bugarska) je ljekar i daroviti lingvista koji govori pet jezika. Trenutno je zaposlen na poziciji menadžera pri kancelariji Cryo-Save-a u Bugarskoj. Autor je velikog broja radova kao i saradnik u mnogobrojnim medicinskim publikacijama. Dnevne aktivnosti dr Assena podrazumijevaju razvijanje poslovanja u okviru bugarskog tržišta.
 • Prof. dr sci. med. Stefano Grossi

  Prof. dr sci. med. Stefano Grossi

  Prof. dr sci. med. Stefano Grossi, (Italija) je ljekar specijalista iz oblasti ginekologije i akušerstva i humane embriologije. Profesor Grossi je član Asocijacije istraživača humane reprodukcije od 1988, godine njenog osnivanja. Profesor Grossi je autor brojnih kliničkih studija u vodećim međunarodnim medicinskim časopisima, specijalizovanim za oblast neplodnosti. Njegov rad je otvorio vrata za ICSI, a kao rezultat toga došlo je do novih otkrića u liječenju akutne oligoastenospermije.
 • dr Roxana-Anca Macrin

  dr Roxana-Anca Macrin

  dr Roxana-Anca Macrin, (Rumunija) stekla je diplomu Medicinskog fakulteta u Bukureštu. Dr Roxana-Anca je pohađala nekoliko kurseva o tkivnom inženjeringu i matičnim ćelijama. Posjeduje veliko iskustvo u oblasti medicinske industrije.
 • dr Markus Riek

  dr Markus Riek

  dr Markus Riek, (Švajcarska) je specijalista interne medicine. Diplomu specijaliste iz oblasti endokrinologije i dijabetologije stekao je pri Univerzitetskoj klinici Inselspital u Bernu i Bolnici Hammersmith u Londonu. Posjeduje veliko iskustvo u oblasti čuvanja matičnih ćelija iz pupčane vrpce.
 • dr Sally Snyman (Sennitt)

  dr Sally Snyman (Sennitt)

  dr Sally Snyman (Sennitt), (Engleska) stekla diplomu doktora medicine na Univerzitetu u Londonu, a specijalističke studije je završila iz oblasti anesteziologije (FRCA, London). Radila je kao klinički anesteziolog u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj i Južnoafričkoj Republici, a takođe posjeduje veliko iskustvo na polju regulatornih pitanja i upravljanja kvalitetom u domenu medicinskih uređaja kako u Evropi tako i u SAD. Od 2009. godine, ona je odgovorna osoba za laboratorijske aktivnosti pri Cryo-Save-u u Belgiji.
 • mr Pharm. Elena Nikiphorou

  mr Pharm. Elena Nikiphorou

  mr Pharm. Elena Nikiphorou, završila je University College London (UCL) 2004. godine, a trenutno je na završnoj godini studija reumatologije pri Univerzitetskoj bolnici u Kembridžu. 2002. godine sa najvišom ocjenom završava svoje uporedne studije iz fiziologije, a dodijeljena joj je i nagrada Britanskog farmakološkog društva kao i stipendija za istraživački rad na temu mineralokortikoidnih receptora. Imala je raznolike medicinske rotacije kao mlađi ljekar u brojnim londonskim bolnicama prije nastavljanja svoje karijere iz oblasti reumatologije. Fokus njenog istraživanja su strukturna oštećenja kod reumatoidnog artritisa, a u okviru ovog istraživanja provela je dvije godine unutar medicinskog programa na UCL. Takođe, pokazuje veliko interesovanje za polje medicinske edukacije i nosilac je postdiplomskog sertifikata iz oblasti medicinske edukacije na Univerzitetu Dundee (2011).
 • dr sci. med. Marcin Jurga

  dr sci. med. Marcin Jurga

  dr sci. med. Marcin Jurga, (Poljska), trenutno na poziciji menadžera Cryo-Save-a za istraživanje i razvoj pri glavnoj laboratoriji u Nielu, Belgija. Marcin Jurga je diplomirao na Univerzitetu u Varšavi, Poljska a diplomu doktora nauka je stekao na Institutu za medicinska istraživanja Poljske akademije nauka. Marcin se već 10 godina usavršava u oblasti neurobiologije, adultnih matičnih ćelija, tkivnog inženjeringa, regenerativne medicine i ćelijske diferencijacije. Marcin je autor velikog broja naučnih publikacija, uključujući 20 stručnih radova, 2 poglavlja u stručnoj literaturi i preko 60 prezentacija uključujući i predavanja po pozivu. Marcin Jurga ima iskustva u upravljanju istraživačkim projektima koji uključuju više centara kao i u pripremi kliničkih studija o matičnim ćelijama u domenu regenerativne medicine. Marcin je dobitnik nekoliko prestižnih nagrada, kao što su Nagrada predsjedavajućeg Poljskog savjeta ministara, 2008; stipendija START za najboljeg mladog poljskog naučnika koju dodjeljuje Poljska fondacija za nauku, 2007, kao i velikog broja međunarodnih stipendija (NIH, IBRO, FENS, ESTIV). Marcin je recenzent nekoliko naučnih žurnala i član brojnih nagradnih komiteta.