Cryo-Save logo CryoSave

Ko smo mi

Procedura čuvanja! Kliknite ovde!

Više od 250.000 uzoraka

Cryo-Save je privatna banka matičnih ćelija i sa više od 250.000 sačuvanih uzoraka, predstavlja vodeću porodičnu banku matičnih ćelija u Evropi.

Mi smo akreditovani kao Ustanova za organe i tkiva na polju prikupljanja, analize, obrade i čuvanja matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce.

Budući da je osnovan 2000

Budući da je osnovan 2000. godine, Cryo-Save je aktivan u oblasti industrije matičnih ćelija više od 12 godina. Medicinska javnost uveliko prepoznaje naš profesionalizam i stručnost, a naše usluge su već dostupne u preko 40 zemalja na tri kontinenta.

Vaš uzorak je na bezbjednom do trenutka kada bi Vam, eventualno, mogao zatrebati. Na zahtjev roditelja i uz njihovu saglasnost, veliki broj uzoraka je već izdat iz naših jedinica za potrebe liječenja.

Odabir Cryo-Save-a podrazumijeva:

  • Kvalitet: Mi garantujemo najviše standarde kvaliteta u pogledu transporta, obrade i bezbjednosti matičnih ćelija Vaše bebe pri čuvanju krvi pupčanika. Veliki broj uzoraka iz Cryo-Save-a je uspješno iskorišćeno u transplantaciji, što je razlog više za čuvanje matičnih ćelija.
  • Profesionalna stručnost: Sa više od 12 godina iskustva na polju krioprezervacije, preko 20 zaposlenih ljekara i 40 laboratorijskih tehničara, mi predstavljamo banku matičnih ćelija sa najviše iskustva u Evropi.
  • Dvostruko čuvanje:Mi koristimo sistem dvostrukog čuvanja, što znači da se matične ćelije čuvaju nezavisno u dva odvojena tanka iz razloga dodatne sigurnosti. Ovakva praksa pruža dodatnu pogodnost povećanja terapijskih mogućnosti – mi ne moramo da iskoristimo cio uzorak za potrebe ispitivanja ili liječenja. Na taj način produžavamo korisnost svakog uzorka koji čuvamo.
  • Akreditacije: Mi smo zvanično akreditovani kao Ustanova za organe i tkiva od strane Ministarstva zdravlja Holandije (Farmatec) kao i belgijskih regulatornih organa – FAGG (laboratorija u Belgiji). Takođe, posjedujemo ISO sertifikaciju (laboratorije u Belgiji i Indiji), AABB sertifikaciju (Dubai i Indija), kao i WHO GMP sertifikaciju (Belgija i Indija).
  • straživanje: Cryo-Save podržava istraživanja na visokom nivou i sarađuje sa vodećim univerzitetima, ljekarima i naučnicima iz oblasti matičnih ćelija.

Stalo nam je do porodica i djece

Cryo-Save neprestano nastoji da poboljša svoje usluge i da pruži najbolje smjernice svojim korisnicima, medicinskoj zajednici i široj javnosti. Preko našeg korporativnog programa društvene odgovornosti mi podstičemo sve naše zaposlene da preduzimaju inicijative koje će imati pozitivnog uticaja na lokalnu zajednicu. Ova jedinstvena inicijativa omogućava interakciju između kompanije i korisnika i pospješuje transparentnost same organizacije, pružajući korisnicima direktan uvid u njeno poslovanje i dugoročne ciljeve.

Cryo-Save već godinama uspješno sprovodi svoj Program besplatnog čuvanja za porodice koje žele da sačuvaju matične ćelije iz krvi pupčane vrpce svog novorođenčeta za nekog člana porodice kome je dijagnostikovano takvo oboljenje koje mu može ugroziti život, a koje se može liječiti matičnim ćelijama.