Cryo-Save logo CryoSave

? često
postavljana
pitanja


Razgovarajte sa stručnjakom! Pozovite nas na +381 11 7850 515

Zbog čega bi trebalo da sačuvamo matične ćelije svog djeteta? Prikaži sve Ukloni sve

 • ?
  Da li je vrijedno sačuvati matične ćelije svoje bebe?
  Hematopoezne matične ćelije (HSCs) se trenutno koriste u liječenju više od 70 bolesti krvi i krvno srodnih bolesti. Mezenhimalne matične ćelije (MSCs) su uključene u regenerativnu medicinu sa krajnjim ciljem da zamijene, poprave ili regenerišu žive funkcionalne ćelije ili tkiva. Matične ćelije se neprestano ispituju u liječenju mnogih bolesti kao što su cerebralna paraliza, dijabetes tip 1, poremećaji mozga, srčani poremećaji, autoimuna oboljenja, oboljenja jetre, neurološka oboljenja i mnoga druga.
 • ?
  Zbog čega bi trebalo da čuvam matične ćelije svoje bebe ukoliko postoje alternative ovakvom čuvanju?
  Postoje alternative čuvanju matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce kao što su matične ćelije dobijene iz kostne srži i periferne krvi. Međutim, matične ćelije iz pupčane vrpce imaju mnoge prednosti: one su najmlađe i najefikasnije matične ćelije koje se mogu naći u ljudskom tijelu i relativno su nepromijenjene usled bolesti; postupak njihovog prikupljana je neinvazivan, a odmah su dostupne.
 • ?
  Zašto bih razmišljala o čuvanju matičnih ćelija prilikom porođaja, ukoliko naučnici mogu da naprave pluripotentne matične ćelije?
  Stvaranje tzv. „indukovanih pluripotentnih matičnih ćelija” (IPS) iz tkiva pacijenta je koristan laboratorijski istraživački medijum u ranoj fazi istraživanja koji može pomoći u razumijevanju same bolesti pacijenta. Na primjer, moguće je u budućnosti koristiti IPS ćelije za razvoj ljekova za određenu bolest. Međutim, dug vremenski period je potreban za razvijanje lijeka, i kao takve, mada su IPS ćelije interesantne, one ne mogu biti smatrane za alternative ćelijskoj terapiji. Genetska manipulacija koja se mora izvršiti da bi se kreirale IPS ćelije isključuje trenutnu mogućnost za bezbijednu transplantaciju. Sa druge strane, koristeći matične ćelije iz krvi pupčane vrpce, mi smo već sada u mogućnosti da tretiramo više od 70 bolesti.
 • ?
  Mogu li matične ćelije moje bebe koristiti i drugi članovi porodice?
  Matične ćelije Vaše bebe može korisiti svako kod koga postoji kompatibilnost određenih genetskih parametara. Srodničke matične ćelije se generalno smatraju prvom opcijom kada se razmatra izvor matičnih ćelija za transplantaciju. U velikom broju alogenih transplantacija koriste se matične ćelije nekog od članova porodice.
 • ?
  Koja je razlika između matičnih ćelija prikupljenih na porođaju i matičnih ćelija prikupljenih u odraslom dobu?
  Matične ćelije prikupljene na porođaju su najmlađe „adultne matične ćelije“. One su imunološki nezrele i ne izazivaju isti imuni odgovor. Stoga, one predstavljaju skoro savršen transplant u pogledu podudarnosti i povećavaju vjerovatnoću da će doći do uspješne transplantacije. One takođe imaju veću sposobnost da se dijele i diferenciraju u odnosu na „starije” adultne matične ćelije.

Procedura prikupljanja i čuvanja Prikaži sve Ukloni sve

 • ?
  Može li se tok porođaja promijeniti ili odložiti kako bi se uspješno prikupio uzorak krvi i/ili tkiva pupčane vrpce?
  Prikupljanje krvi i/ili tkiva pupčane vrpce ni na koji način ne utiče na sam tok porođaja niti na način na koji akušer porođaj vrši.
 • ?
  Da li je prikupljanje krvi i/ili tkiva pupčane vrpce bolno ili opasno za moju bebu ili mene?
  Ni u kom slučaju. Prikupljanje se vrši odmah nakon porođaja, pošto se pupčana vrpca između majke i djeteta presiječe. Prikupljanje je jednostavno, gotovo kroz svega nekoliko minuta i potpuno bezopasno kako za majku tako i za dijete.
 • ?
  Da li postoji veza između količine prikupljene krvi i broja matičnih ćelija?
  Generalno govoreći, postoji direktna korelacija između količine krvi i broja matičnih ćelija. Međutim, u pojedinim slučajevima javljaju se izuzeci. Opšte je pravilo da što je količina krvi veća, veći je i broj matičnih ćelija.
 • ?
  Šta se dešava sa matičnim ćelijama nakon 20 godina?
  Prije isteka ugovora, kontaktiraćemo vlasnika i ponuditi mu produženje ugovora o čuvanju. U suprotnom, ćelije će biti uništene ili donirane uz prethodnu njegovu/njenu saglasnost.
 • ?
  Kako mogu biti sigurna da Cryo-Save posluje u skladu sa najnovijim standardima kvaliteta?
  Cryo-Save garantuje najviše standard kvaliteta u pogledu transporta, pripreme i sigurnosti matičnih ćelija iz krvi i/ili tkiva pupčane vrpce Vaše bebe. Mi smo zvanično akreditovani od strane Ministarstva zdravlja, dobrobiti i sporta Holandije kao licencirana ustanova organa i tkiva za prikupljanje, obradu, prezervaciju, čuvanje i izdavanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce.

Korišćenje matičnih ćelija u liječenju Prikaži sve Ukloni sve

 • ?
  Mogu li se nečije matične ćelije koristiti u slučajevima u kojima je oboljenje genetskog porijekla?
  Ukoliko dijete ima oboljenje genetskog porijekla, kao što je anemija srpastih ćelija, matične ćelije će imati isti genetski poremećaj. U slučaju da se autologne matične ćelije ne mogu upotrijebiti, krv iz pupčane vrpce srodnika je sledeća najbolja opcija.
 • ?
  Koji faktori odlučuju da li je uzorak kompatibilan sa bliskim srodnikom? Kolika je vjerovatnoća da podudarnost postoji?
  Podudarnost zavisi od poklapanja tzv. humanog leukocitnog antigena (HLA). U slučaju braće ili sestara vjerovatnoća savršenog poklapanja iznosi 25%. Međutim, budući da transfuzija krvi iz pupčane vrpce ne zahtjeva savršeno poklapanje, vjerovatnoća da će brat ili sestra moći da koriste uzorak iznosi oko 40%. Da će poklapanje biti savršeno u slučaju roditelja vjerovatnoća iznosi 12.5%.
 • ?
  Da li krvna grupa ima veze sa HLA-podudaranjem?

  Ne, oni nisu povezani. Određivanje krvne grupe se vrši i usklađuje ukoliko je to moguće, ali humani leukocitni antigen (HLA) je daleko važniji. Količina transfuzirane krvi je mala i ABO (krvne grupe) odudaranje obično ne predstavlja problem. Postoje, međutim, protokoli za pripremu nepodudarnih ABO jedinica.1.

  1"How do I approach ABO-incompatible hematopoietic progenitor cell transplantation?" Jennider Daniel-Johnson, Joseph Schwartz, Transfusion 2011; 51:1143-1149

 • ?
  Kolika je vjerovatnoća da će osoba koristiti matične ćelije prije svoje 20. godine starosti?

  U ovom trenutku, vjerovatnoća da će osoba primiti transplantaciju u slučaju krvnih i krvno srodnih oboljena, bilo sopstvenih ili ćelija donora, prije svoje 20. godine iznosi 1 u 1700, dok do 70. godine starosti ona iznosi 1 prema 200. Međutim, ovi podaci ne uključuju potencijalne terapije matičnim ćelijama do kojih može doći u budućnosti.2.

  2Nietfeld, J. J., et al. “Lifetime probabilities of hematopoietic stem cell transplantation in the US.” Biol Blood Marrow Transplant 14.3 (2008): 316-22. Print.