Cryo-Save logo CryoSave

Troškovi i naknade

Naša Ponuda - CryoCord

Ukupna cijena naše CryoCord usluge iznosi 1880 € za prikupljanje, transport, obradu krvi iz pupčanika i prvih 20 godina čuvanja ćelija.

Naša Ponuda - CryoCord+

Ukupna cijena naše CryoCord+usluge iznosi 2300 € za prikupljanje, transport, obradu krvi iz pupčanika i prvih 20 godina čuvanja ćelija.
 • Cijena Usluge

  Nakon rođenja djeteta i uspješnog deponovanja ćelija biće vam poslata profaktura sa cijenom usluge u iznosu od 1880 €.

  Ukupna cijena podrazumijeva pripremu dokumentacije, transportni set, transport, obradu, testiranje, krioprezervaciju i čuvanje tokom prvog perioda u trajanju od 20 godina.

 • Dodatne Naknade

  1. Dodatne naknade se mogu zaračunati ako se zahtjeva dodatno testiranje; na primjer, zbog abnormalnih laboratorijskih rezultata testa, ili ako to zahtjevaju lokalne ili međunarodne regulative (na primjer, zahtjev za testiranjem/analizom majčine krvi).
  2. U slučaju da ste se opredijelili za 5 godina dodatnog skladištenja, dodatna naknada će iznositi 200 €
 • Nadoknade

  1. Ukoliko transportni set vratite neotvoren u roku od deset dana od preuzimanja (o sopstvenom trošku), naknada u iznosu od 100 € neće Vam biti naplaćena.
  2. Ukoliko deponovanje matičnih ćelija ne bude uspješno, jedini troškovi će biti naknada od 100 €.

 • Posebni Popusti

  1. Klijent koji se ponovo opredijeli za Cryo-Save, može dobiti popust zbog svoje odanosti Kompaniji u iznosu od 150 € na Naknadu za uslugu kada daje Cryo-Save-u na čuvanje matične ćelije drugog novorođenčeta.
  2. U slučaju blizanaca, klijent ima pravo na popust od 50% na Naknadu za usluge za drugog blizanca.

  Kombinacija gornje dvije ponude u vezi sa popustom nije moguća.

 • Nakon 20 godina

  Nakon 20 godina, možete odlučiti da nastavite sa čuvanjem svojih matičnih ćelija koje čuvate kod Cryo-Save-a. Produženo čuvanje nakon ovog inicijalnog perioda će biti tarifirano u skladu sa tržišnim cijenama koje su važeće u tom trenutku. Mi možemo samo da vam damo grubu procjenu očekivane cijene za produženo čuvanje. Danas procjenjujemo da bi godišnja cijena mogla biti oko 40 € . Nemoguće je dati tačan iznos cijene za produženo čuvanje nakon isteka prvih 20 godina jer će njena visina zavisiti od faktora kao što su nove regulative, tehnike čuvanja, inflacija i/ili troškovi materijala, osoblje, laboratorije i neophodna oprema, što je samo dio faktora koji će na nju uticati.
  Idi na Opcije plaćanja
 • Cijena Usluge

  Nakon rođenja djeteta i uspješnog deponovanja ćelija biće vam poslata profaktura sa cijenom usluge u iznosu od 2300 €.

  Ukupna cijena podrazumijeva pripremu dokumentacije, transportni set, transport, obradu, testiranje, krioprezervaciju i čuvanje tokom prvog perioda u trajanju od 20 godina.

 • Dodatne Naknade

  1. Dodatne naknade se mogu zaračunati ako se zahtjeva dodatno testiranje; na primjer, zbog abnormalnih laboratorijskih rezultata testa, ili ako to zahtjevaju lokalne ili međunarodne regulative (na primjer, zahtjev za testiranjem/analizom majčine krvi).
  2. U slučaju da ste se opredijelili za 5 godina dodatnog skladištenja, dodatna naknada će iznositi 250 €
 • Nadoknade

  1. Ukoliko transportni set vratite neotvoren u roku od deset dana od preuzimanja (o sopstvenom trošku), naknada u iznosu od 100 € neće Vam biti naplaćena.
  2. Ukoliko deponovanje matičnih ćelija ne bude uspješno, jedini troškovi će biti naknada od 100 €.

 • Posebni Popusti

  1. Klijent koji se ponovo opredijeli za Cryo-Save, može dobiti popust zbog svoje odanosti Kompaniji u iznosu od 150 € na Naknadu za uslugu kada daje Cryo-Save-u na čuvanje matične ćelije drugog novorođenčeta.
  2. U slučaju blizanaca, klijent ima pravo na popust od 50% na Naknadu za usluge za drugog blizanca.

  Kombinacija gornje dvije ponude u vezi sa popustom nije moguća.

 • Nakon 20 godina

  Nakon 20 godina, možete odlučiti da nastavite sa čuvanjem svojih matičnih ćelija koje čuvate kod Cryo-Save-a. Produženo čuvanje nakon ovog inicijalnog perioda će biti tarifirano u skladu sa tržišnim cijenama koje su važeće u tom trenutku. Mi možemo samo da vam damo grubu procjenu očekivane cijene za produženo čuvanje. Danas procjenjujemo da bi godišnja cijena mogla biti oko 40 € . Nemoguće je dati tačan iznos cijene za produženo čuvanje nakon isteka prvih 20 godina jer će njena visina zavisiti od faktora kao što su nove regulative, tehnike čuvanja, inflacija i/ili troškovi materijala, osoblje, laboratorije i neophodna oprema, što je samo dio faktora koji će na nju uticati.
  Idi na Opcije plaćanja